Product  > MAccount-Barcode

 

MAccount - Barcode

  ระบบบารฺ์โค้ด

..............ระบบบาร์โค้ด เป็นระบบที่ใช้ในการสร้าง รหัสสินค้าที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งระบบตัวนี้จะเป็นระบบที่ช่วยในการสร้าง รหัสสินค้าที่เป็นมาตรฐาน โดยมีให้เลือกการสร้างรหัสสินด้วยด้วยกัน 2 ชนิดนั้นก็คือ ชนิดEAN-13 และชนิด CODE 128 แล้วแต่สถานประกอบการจะเลือกใช้งานตามความต้องการ

 
  Overview
   สร้างบาร์โค้ดโดยเลือกชนิดเป็น EAN-13 หรือ CODE 128 ได้

    พิมพ์จำนวนบาร์โค้ดได้ตามต้องการไม่จำกัด

   สามารถออกแบบตัวอักษร การจัดวางแบบ

  

 ตัวระบบbarcode เป็นแบบสากลและมาตรฐาน

อ่านทะเบียนสินค้าจากระบบขายปลีกหน้าร้าน POS

พิมพ์บาร์โค้ดออกกระดาษได้หลายขนาด

Top

 
  Screenshots
 
MAccount-Barcode: สร้างbarcode EAN-13
 
MAccount-Barcode: สร้างbarcode ชนิดEAN-13
 
MAccount-Barcode:แสดงรหัสสินค้า ชนิดEAN-13
 
MAccount-Barcode:แสดงbarcode ชนิดEAN-13
 
MAccount-Barcode: การสร้างbarcodeชนิดcode128
 
MAccount-Barcode:การแสดงรหัสสินค้าชนิดcode128
     
   
   
  Feature
 

1. สามารถสร้างบาร์โค้ดโดยเลือกชนิดเป็น EAN-13 หรือ CODE 128 ได้
2. สามารถระบุจำนวนดวงที่ต้องการพิมพ์ได้
3. ออกแบบ ข้อความ การจัดวางแบบบาร์โค้ดตามที่ต้องการได้
4. อ่านทะเบียนสินค้าจากระบบขายปลีกหน้าร้าน POS โดยตรง
5. สามารถพิมพ์บาร์โค้ดออกกระดาษได้หลายขนาด

 

 

 

 

 

Top

 
  Pricing
 - บาท     กรุณาติดต่อสอบถาม
   
  ฟรี  สอนวิธีการใช้
  ฟรี  คู่มือและแผ่นซีดีชุดติดตั้ง 1 ชุด